‘Eye in the sky’ monitoring system sa Barangay Mulawin, Orani

Bukod sa mga naka-install na CCTV cameras sa mga major and strategic areas sa Barangay Mulawin,…
Read More »