17 Capitol scholars pass board exams

“Tulungan at suklian ninyo ang paghihirap ng inyong magulang at tumulong din kayo sa isa ninyong…
Read More »