20,118 Bulakenyong magsasaka, tatanggap ng tulong pinansiyal mula sa DA

Ang mga magsasaka sa iba pang bayan at lungsod ay natanggap ang kanilang IMC at tig-limang…
Read More »