Ay, Mesleng!

I Pisuk bistaman tiktak ya katsura
Dakal a babaing makiburi keya
At uli ning medyu makapal ya bulsa
Malagwa nang akwa pati talasawa.

Pero king agya mang lupa yang butuki
E na la ditak ding kayang apatuki;
Ing keyang asawang malagu’t maputi,
Keng rigalu’t pera ikwa neng asali.

Nanu pata ala neng sukat payntunan
I Pisuk keng bie na nung pitutuliran
Pablasang bukud king ala yang liliwan,
Asne pin kaseksi asawa nang hirang.

Ing pintas ku mu keng kabilyan nang Pisuk,
Ander de saya ya king asawang irug;
Nung atyu keng dalan damdaman nyang masyut,
Mikapulayi yang papanik ing dyablus.

Makanyan man, uling bisyu na talaga
Ing pamagbabai makatakas ya pa,
At keng biglang liko karin no’ darala
Deng babaing di-‘date’ na kaibat megobra.

Misan, maranun yang linuslus i Misis
At i Pisuk naman e lulub neng Biernis;
Keng kaligaga nang mako makipag-‘date’
Marapal yang meko, maybug mangatakid.

King pisabing lugal at otel nung nu’la
Mag-‘check-in’ parati masayang menik la;
Dapot ining Pisuk king ‘hall-way’ karas da,
Mipayatras ya’yti king bage ikit na.

At bigla migpampan ya’yti kagulutan
Ning babaing abe nang menik king eran,
Inya ngana niti, kang Pisuk kinutang:
“Oy, ot balamu yang mekakit kang aswang?”

“Ing Misis ku itang kalwal-alwal pamu
Keng kwartu nung inya bigla kung dinuku;
Ose map pin e ya masala ing sulu,
Nung ali pihu kung menga-palu-palu!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
https://m.youtube.com/c/iorbitnews