DTI Zambales nagutos ng price freeze sa mag pangunahing bilihin

 4 

Iba, Zambales – Ipinapapabatid ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (DTI) sa lahat ng mga mamimili at retailers na ayon sa Seksyon 6 ng Republic Act 7581 (Price Act) ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa isang lugar na dineklarang disaster area o nasa ilalim ng state of calamity o emergency ay dapat na naka-frozen sa prevailing prices o automatic price control.

Basic NecessitiesSizeSupermarkets/Groceries
Prevailing Price
CANNED SARDINES (in tomato sauce)  
King Cup Plain155g15.75
Young’s Town Bonus155g13.25
Lucky 7155g15.50
Toyo155g16.00
555 Bonus Pack155g15.50
Atami (Green)155g15.90
Family Bonus Pack Plain 155g17.25
Family Budget Pack Plain130g15.25
Hakata (Easy Open Can)155g16.80
Hakone Regular155g13.40
Master Bonus155g17.25
Mikado155g15.90
Saba155g16.30
PROCESSED MILK  
Sweetened Condensed Filled  
Alaska300ml57.00
Milkmaid Full Cream300ml72.00
Condensada  
Alaska168ml28.00
Carnation168ml37.50
Liberty168ml28.75
Liberty300ml44.00
Alaska300ml43.50
Carnation300ml54.50
Cowbell300ml30.75
Evaporated Filled  
Alaska370ml41.00
Angel Filled Milk410ml39.00
Alpine Full Cream370ml57.00
Alaska154ml22.50
Alpine Full Cream154ml29.75
Carnation154ml20.50
Carnation370ml37.50
Evaporada  
Alaska370ml26.25
Cowbell370ml21.00
Powdered Filled  
Alaska Milk Drink150g43.50
Bear Brand w/ Iron150g50.00
Anchor Full Cream Milk150g73.30
Birch Tree Full Cream150g63.40
COFFEE (REFILL)  
Blend 4525g16.95
Great Taste (Premium)25g18.10
Basic NecessitiesSizeSupermarkets/Groceries
Prevailing Price
Great Taste (Premium)50g36.00
Great Taste (Granules)25g19.20
Great Taste (Granules)50g38.15
Nescafe’ Classic25g19.70
Nescafe’ Classic50g39.40
DETERGENT/LAUNDRY SOAP 
Surf Bar (Kalamansi)380g21.00
Surf Bar (Tawas)380g21.00
Surf Bar (Blue)380g18.50
Champion (Supra and Citrus Fresh)390g20.00
Speed Bar (White w/ Tawas, Kalamansi & Speckeld Blue)380g20.00
Speed Bar Regular Blue380g19.00
Bareta Bar (Blue, Kalamansi, Speckled Blue)360g17.70
Bonux (Flower Fiesta, Kalamansi)380g21.00
Budget Bar (Blue)380g16.35
Citrus Scent, Purple Blossom)380g17.25
Tide Bar Original Scent380g21.00
BREAD 
Loaf Bread  
Pinoy Tasty450g35.00
Pandesal  
Pinoy Pandesal250g21.50
INSTANT NOODLES  
Chicken and Beef Flavor  
Lucky Me55g7.75
Payless55g6.50
Quickchow55g6.60
Homi55g7.65
Distilled Water  
Wilkins330ml12.00
 500ml17.00
 1 L25.00
 6 L85.00
Absolute350ml11.00
 500ml15.00
 1 L25.50
 6 L78.00
SM Bonus325ml6.00
 500ml8.00
 6 L50.00
Purified Water  
Wilkins Pure500ml11.00
 1 L18.00
Natures Spring500ml9.90
Basic NecessitiesSizeSupermarkets/Groceries
Prevailing Price
 1 L15.40
Magnolia Pure355ml8.50
 500ml10.50
 1L19.50
SM Bonus300ml5.00
Refresh500ml6.75
Mineralized Water  
Hidden Spring330ml8.00
 500ml11.00
Summit 350ml10.00
 500ml13.50
 1 L21.50
 6 L72.00
Viva330ml10.00
 500ml13.00
 1 L19.00
Refresh330ml6.00
 500ml8.25
Supersavers Nature’s Pure 330ml6.50

Supersavers Nature’s Pure 500ml 7.95

Ayon sa Price Act ang mga retailer na magbebenta ng higit sa mga nakalistang prevailing prices ay may karampatang multang administratibo hanggang P1,000,000.00 at/o kaya’y pagkakakulong ng hindi hihigit ng 10 taon. Pinapaalalahanan ng DTI ang mga mamimili na ireport ang mga retailers na nagbebenta ng mga pangunahing bilihin na higit sa prevailing prices na itinakda ng DTI  sa DTI-Zambales Provincial Office (047) 224-5988/222-0624 or DTI-Iba Office  (047) 811-1331.