Mag-Erap jokes ta’ pamu

Misan a minta ya Amerika i Erap
Ban mamasyal at mag-shopping kanu kaybat,
I Jinggoy, ala yang penabilin agad
nune ngana: “Please send a jacket for me Dad?”.

Inya naman ining maganakang Tata
A mapanusig keng buri ring anak na,
Kabukasan murin ing anggang bilin da
Seli na ngan agyang iti magkanu pa.

Linto king ing jacket yang peka-mabayat
King penabilin ding malugud nang anak,
Inya aisip nang ikabit king sulat
A keyang inabe king Balikbayan box;

A seke na ‘via air cargo’ bayu ya
Minuli at alang bitasang darala,
Katuki na mismu ning ‘flight’ a minuna
King sekyan na ba’yang makatipid ngana.

At king sulat niti, ngana: “Jinggoy, anak
Ang butones ng jacket, sobra ang bigat,
Kaya naisipan kong tanggalin lahat
Upang sa timbang n’yan medyo makabawas.

At ang ginawa ko dahil original
Ang mga butones na aking tinanggal,
Upang di mawala, aking inilagay
Sa bulsa rin mismo ng jacket na iyan!

https://m.youtube.com/c/iorbitnews