Ing Testigus

Keng pamamasada nang tricycle Pisuk
Misan, atyempuan na ing atin na kabud
Berilan da lele istasyu na ning bus
A nu’ya manayang sake pasaherus.

Malino ikit na king itang biktima
Inambus de, bista’t e’ne akilala
Ing salarin o ing suspek a ausdan da,
Uli na ning iti maka-maskara ya.

At uling y Pisuk, ya mupin ing bukud
Malyaring talakad antimong testigus,
Yamung king istasyun ding pulis meyaus
Ban pangutnan inggil king mesabing ambus.

“Ikit mu talaga inyang barilan de?”
Ngana ning Hepe king sabing malumeme;
“Opu sir, ikit kung asna kasalese,
Oneng e’ kr balu itang mekamate.”

“Pero nung nanu ya kalibri ing baril
A pekamate na kaya ning salarin,
Mapalyaring ikit mia mu naman nandin
Nung nanu itsura o klasi marahil?”

“Ikit ke pin pu Tsip, pero e ke balu
Nung nanu klasi o pikabaluan lagyu;
Makanyan man malyari ke pung ituldu
Nung atin kayu ken a kalupa na pu”

Pepakua yang Baby Armalite ing Hepe
At kang Pisuk iting baril pepakit ne;
“E ya pu makanyan” ngana naman niti,
Makuyad yamu pu… kayalkus yang siete.”

“Forty five caliber ya?” ngana niting Tsip
Kagnan ning kinwa ne at saka pepakit
Kang Pisuk ing baril ning metung a pulis;
“Siguru pu” ngana – dapot penanandit:

“Ay sir, agyang nanan keng sipatan ata
ing ikit ku medyu maragul yang bagya;
At keng pamalak ku masalang-masala…
Forty six yang pihu!!!” ngana niting bigla!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
https://m.youtube.com/c/iorbitnews