Insanu kareni ing panyaling baguk?

Inyang idad ya pang pitung banwa’y Pisuk
Inutus deng saling aslam ampon baguk;
Kanita, ken mung alagang dyes sentimus,
Yan – asali mu na kang Anung a pungus.

Dininan neng adwang tia-singku ning Inda,
I Pisuk, at ngana: “Anak, malalagwa,
Saliwan mu pa yan king ba’kung agisa
Ining lulutu kung lagat a apalya”.

Pitunggalan na lang gamat nining Pisuk
Ding coins a parehung tia-singku sentimus
Saka ne sinulpit milandit, melaus,
Oneng keng uyat duhat ikua nang mitisud.

At keta ring kwaltang atyu king gamat na,
Atabili no ren uling misakab ya;
Makanyan man e la mebating ding pera,
Den ikit nong agad agyang misabi la.

Makangisngis ya mang mibangun y Pisuk
Ding adwang tia-singku agad nong’ pinulut,
At keng isip na nyan ing biglang sinulud
Insanu ing para king aslam at baguk?

Kasi pin, pasari ning pangasakab na
Ding adwang tia-singku atabili na la,
Inya mabilis yang migbalik karela
Ba’nang malinawan ing utus da kaya.

At apihu karing tia-singku sentimus,
Ing para keng aslam a pamaksing bangus;
Pelad no ring pera, at ngana pin kabud:
“Ima, ‘sanu karen ing panyaling baguk?”

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
https://m.youtube.com/c/iorbitnews