Kwentung Otel

I Pisuk at Daisy malwat nong’ magsyota
Pero den e la pa memasyal bitasa
O menalbe sine ila kabud adwa
Uling ining Pisuk busy ya menasa

At ining babai a girlfriend nang Pisuk
Serbidora neman keng metung a Fastfood
Nung inya misan man e la pa melaus
Linual banting mag-date at keng motel linub.

Pero pagmulalan na nining babai
Nung bakit i Pisuk sumangid ning iti
Busy ya ngana keng pipagobran niti
Madalas alayu potang yagkat ne’yti.

Misan apilit ne ning Daisy i Pisuk
Ban paynawa la keng motel king Tulauk,
Inyasa’t ikwa ra muring mibalaus
Keng planu da reting keng otel matudtud.

“Balu mu dear” ngana ning Pisuk kang Daisy,
“Ika pa keng bie ku ing dela ku keti.”
“Uh, manwala ku keka? Dakal lang sasabi
Ing ika madalas ka keng motel a ini!”

“Ika pa mu pin, eh,” ngana king babai;
“Maglaram ka” nganing pekibat nang Daisy.
“Wa, aminan ku na madalas ku keni,
Pero ika pang girl ing dela ku keti!”

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
https://m.youtube.com/c/iorbitnews