Ing Bungsu ya kabud, ing talagang keka

Inyang mirate ya keng dase i Tasyu
angga king bayu ya rugu mag-ingalu,
Metung mung bage ing buri nang abalu
king keyang asawang e kinupas lagu.

Iti malwat na nang pagnasan ikutang
Oneng angga mu king pane mapapakdal;
At ngeni nia mu pin mesikan a lub yan
Ban king esposa na ibuklat itinan.

Ya’ytang obat karing apulung anak da,
Ing bungsu ya kabud ing tiktak katsura;
Kabang ding siyam pogi at mangalagu la,
Inya anti keni ing pakibalwan na:

At iti nung kenu ne kanu pengagli,
Ing bungsung anak dang kabuntuk at piki;
Kabang mangalagu la pin ampon pogi
Ding kapatad niti a mituki-tuki.

Mabilis lepitan neng Minyang king papag
Y Tasyu antining ta’ne asdak-asdak,
Mangisnawa ampon maybug nang mapatad
A inawa kabang aplit yang sesenyas.

Ing kutang antining ibat na rin keka,
E mu sa’ ikamua pakibatan ku na;
Dening siyam, ing tutu – mialiwa la tata,
Ing bungsu ya kabud ing talagang keka…

https://m.youtube.com/c/iorbitnews